Ngāti Pūkenga Iwi

What's new on the website...........

  • Police Statement >>HERE<<
  • Negotations Update >>HERE<<
  • Special Resolution 2018 - Trust Deed Changes >>HERE<<
  • Taku Manu Korihi Ata - June 2018 >>HERE<<
  • Rangatahi Leadership Programme >>HERE<<
  • Te Tāwharau o Ngāti Pūkenga Trust Deed Review >>HERE<<
  •